K-Flex izolace ze syntetického kaučuku

je izolační materiál pro chlazení, vzduchotechniku, klimatizace, rozvody solární technologie, topení, studené i teplé vody. Vyrábí se ve variantách izolačních trubek, plošné izolace ve formě nekonečných izolačních pásů a prefabrikovaných izolačních tvarovek.

Výborných izolačních a parotěsných vlastností kaučukové izolace je dosaženo díky technologii uzavřené struktury buněk. To umožòuje použití izolace s menší tloušťkou a tím dosahovat úspor oproti bìžnì využívaným izolačním materiálům.

S prodejem izolačních materiálů Vám poskytujeme komplexní služby

 • poradenské služby, konzultace a prezentace
 • návrhy technických řešení včetně optimalizačních výpočtů
 • vzorky zdarma
 • zajištění dopravy, dodávky na stavbu po celé ČR
 • zprostøedkování subdodávky a realizace

Více informací na následující stránce

Aktualizace prodejních ceníků izolací K-Flex

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

dovolujeme si vás upozornit na aktualizaci prodejních ceníků kaučukových a polyethylenových izolací K-Flex, ke které dochází na základě rozhodnutí výrobce. Změna cen je ovlivněna především dlouhodobým růstem cen vstupních surovin, energií a dalších nákladů, který v letošním roce výrazně akceleroval.

Nové ceníky vejdou v platnost od 1.4.2022.

New

Nejnovější produkty K-FLEX - novinky

 • elastické tepelné a akustické izolační desky
 • 3mm vysokoobjemový elastomer a 10mm elastomerní flexibilní pěnová vrstva
tech. list technický list cz
 • vhodné pro izolace komponentů klimatizací a větracích zařízení
 • šedá kaučuková izolace bez nebo s pokoveným polyesterovým povrchem
tech. list technický list cz
 • kompletní systém izolace s povrchovou úpravou THERMOPLASTIC ALUMINIUM a dalšího sortimentu příslušenství
 • náhrada oplechování
tech. list technický list cz
 • revoluční předřezaná izolační trubice se speciálním tlakově-citlivým lepidlem = INSUL-LOCK®
 • 50% úspora času při montáži
tech. list technický list eng